История на промените

История на промените

 

 

5.3.8-1.7.6-snapshot / 2018-07-09

 • Добавена е справка "План на погасителните вноски"с изчислен план на бъдещите приходи. 

 

5.3.8-1.7.5-snapshot / 2018-06-25

 • Добавен е модул "Фактуриране". 

 

5.3.8-1.7.4-snapshot / 2018-04-20

 • Добавена е възможност за автоматично превалутиране в български лева. 

 

5.3.8-1.7.3-snapshot / 2018-03-19

 • Добавена е справка "Кредити" с филтър по вид и форма за търсене. 

 

5.3.8-1.7.2-snapshot / 2018-03-08

 • Поправено е грешно пресмятане на период при смяна на лятно/зимно време. 

 

5.3.8-1.7.0-snapshot / 2018-03-02

 • Добавен е тип <Авансови анюитети> към калкуратора за погасителен план;
 • Добавен е тип <Авансови анюитети със задържане на първа вноска> към калкуратора за погасителен план;
 • Добавена е възможност за избор на броя огасителни вноски на страница от погасителния план;
 • Добавена е функция за поддръжка на активната сесия до 1 час.

 

5.3.8-1.6.0-snapshot / 2018-02-12

 • Стабилизиране на системата

 

5.3.8-1.6.0-snapshot / 2018-02-09

 • Основен редизайн на системата и обновяване с нови модули