История на промените

 

5.3.8-1.10.0 / 2018-01-24

 • Добавена е секция "Обезпечения" и полета "Първоначална вноска - самоучастие" и "Такса прехвърляне" за финансов лизинг.

 

5.3.8-1.9.1 / 2018-01-24

 • Козметични поправки на системата за начисляване на допълнителни разходи.

 

5.3.8-1.9.0 / 2018-01-18

 • Добавена е възможност за начисляване, фактуриране и отразяване на допълнителни разходи (застраховки, глоби, данъци и др.).

 

5.3.8-1.8.6 / 2018-12-17

 • Добавено е филтриране по кредитополучател в раздел "План вноски"

 

5.3.8-1.8.5 / 2018-12-13

 • Подобрения по системата за отразяване на етапите, през които преминава кредитът;
 • "Прехвърляне на кредит" е преместено в раздел "Кредити";
 • Подобрения по системата за наслагване на шаблони;

 

5.3.8-1.8.4 / 2018-11-13

 • Подобрения по системата за отразяване на етапите на кредита и отчитане в ЦКР
 • Козметични поправки.

 

5.3.8-1.8.3 / 2018-09-26

 • Козметични промени.

 

5.3.8-1.8.2 / 2018-09-17

 • Козметични промени.

 

5.3.8-1.8.1 / 2018-09-13

 • Добавени са колони за сваляне/създаване на фактури и отразяване на плащанията в справка "План вноски".

 

5.3.8-1.8.0 / 2018-08-14

 • Добавена е модул "Фактуриране", състоящ се от изготвяне на фактури по шаблон за погасителните вноски и справка с изготвените фактури с възможност за изпращане на клиентите по имейл. 

 

5.3.8-1.7.6 / 2018-07-09

 • Добавена е справка "План вноски" с изчислен план на очакваните приходи. 

 

5.3.8-1.7.5 / 2018-06-25

 • Добавен е модул "Фактуриране". 

 

5.3.8-1.7.4 / 2018-04-20

 • Добавена е възможност за автоматично превалутиране в български лева. 

 

5.3.8-1.7.3 / 2018-03-19

 • Добавена е справка "Кредити" с филтър по вид и форма за търсене. 

 

5.3.8-1.7.2 / 2018-03-08

 • Поправено е грешно пресмятане на период при смяна на лятно/зимно време. 

 

5.3.8-1.7.0 / 2018-03-02

 • Добавен е тип <Авансови анюитети> към калкуратора за погасителен план;
 • Добавен е тип <Авансови анюитети със задържане на първа вноска> към калкуратора за погасителен план;
 • Добавена е възможност за избор на броя погасителни вноски на страница от погасителния план;
 • Добавена е функция за поддръжка на активната сесия до 1 час.

 

5.3.8-1.6.0 / 2018-02-12

 • Стабилизиране на системата

 

5.3.8-1.6.0 / 2018-02-09

 • Основен редизайн на системата и обновяване с нови модули