История на промените

История на промените

 

5.3.8-1.7.3-snapshot / 2018-03-19

  • Добавена е справка "Кредити" с филтър по вид и форма за търсене. 

 

5.3.8-1.7.2-snapshot / 2018-03-08

  • Поправено е грешно пресмятане на период при смяна на лятно/зимно време. 

 

5.3.8-1.7.0-snapshot / 2018-03-02

  • Добавен е тип <Авансови анюитети> към калкуратора за погасителен план;
  • Добавен е тип <Авансови анюитети със задържане на първа вноска> към калкуратора за погасителен план;
  • Добавена е възможност за избор на броя огасителни вноски на страница от погасителния план;
  • Добавена е функция за поддръжка на активната сесия до 1 час.

 

5.3.8-1.6.0-snapshot / 2018-02-12

  • Стабилизиране на системата

 

5.3.8-1.6.0-snapshot / 2018-02-09

  • Основен редизайн на системата и обновяване с нови модули