История на промените

--- История на промените ---

--- В момента се подготвя промяна на структурата, която ще позволи изготвянето кредитни продукти - шаблони, които лесно да се управляват различните видове  ---